Συμβουλές για την σωστή συντήρηση Πισίνας

Συμβουλές για την σωστή συντήρηση Πισίνας

New product

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

More details

Χλώριο

Η απολύμανση του νερού γίνεται με χλώριο ,υγρό ή στερεό. Η ημερήσια δόση ορίζεται ανάλογα με το φορτίο των κολυμβητών και την θερμοκρασία του νερού που κυμαίνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς στο 1mg/l ,ενώ της National Swimming Pool Foundation (NSPF) στα 2-4mg/l.

Το χλώριο στη πισίνα είναι σημαντικό ,γιατί το νερό μπορεί να περιέχει μικροοργανισμούς ,όπως βακτήρια και μύκητες. Για την καταστροφή των κυτταρικών δεσμών τους ακόμα και στην περίπτωση των ιών απαιτεί υπολειμματική συγκέντρωση 1mg/l χλωρίου με χρόνο επαφής 4-6min στο νερό. Για αυτό η δοσολογία πρέπει να είναι περίπου 4mg/l (αρχική δόση-shock στερεού Cl ταχείας αποδέσμευσης 15- 20g/m³), σύμφωνα με τους κανονισμούς του NSPF οι οποίοι ορίζουν το χλώριο 2-4mg/l.

PH

Η ρύθμιση του pH επιτυγχάνεται με τη χρήση του pH minus ή του pH plus , που κατεβάζει ή ανεβάζει την τιμή του pH αντίστοιχα ώστε τα επίπεδα pH του νερού να κυμαίνονται μεταξύ 7,2-7,8 . Και αυτό γιατί όταν το pH είναι υψηλό μειώνει την αποδοτικότητα του χλωρίου, υπάρχει μυρωδιά χλωρίου , τάση για ανάπτυξη μυκήτων και τέλος το προστατευτικό όξινο στρώμα του δέρματος αποβάλλεται. Ενώ όταν το pH είναι πολύ χαμηλό κάτω του 7,0 ,τα μεταλλικά μέρη θα διαβρωθούν και οι ενώσεις θα καταστραφούν. Η συνήθης δοσολογία είναι 100g pH σε 10m3 νερού για να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν το pH κατά 0,1 βαθμό

Αλγεοκτόνο

Για την πρόληψη και δημιουργία άλγεων χρησιμοποιούμε αλγεοκτόνο. Η δοσολογία είναι 60g κάθε 10m3 νερού /4 ημέρες εξαρτώμενο από το περιβάλλον της πισίνας(υψηλή θερμοκρασία νερού, έντονη βροχόπτωση).Η δοσολογία-shock είναι 300g/10m³ νερού).

Κροκκιδωτικό

Σε περίπτωση που το νερό είναι θολό ,προσθέτουμε κροκκιδωτικό το οποίο είναι υγρό ,διαφανές , μη τοξικό . Το κροκκιδωτικό διογκώνει τα αιωρούμενα σωματίδια και τα κατακρυμνίζει στο πυθμένα της πισίνας όπου συλλέγονται από την σκούπα .Η δοσολογία είναι 5-20g/m3 νερού ανάλογα με το ποσοστό θολότητας, ενώ η αρχική δόση-shock ή σε ισχυρό θόλωμα είναι 15-20g/m³ νερού.

Φίλτρανση

Το φίλτρο είναι ένα σύστημα που διαχωρίζει τα στερεά από τα υγρά υλικά. Με καλή κυκλοφορία του νερού τα αιωρούμενα σωματίδια παγιδεύονται στα φίλτρα. Σε θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου το φίλτρο πρέπει να λειτουργεί τόσο ώστε να ανακυκλώνεται όλος ο όγκος νερού 1-2 φορές /ημέρα. Σε υψηλές θερμοκρασίες νερού θα ήταν καλύτερο η φίλτρανση να γίνεται για περισσότερο χρόνο. Και αυτό γιατί όταν οι συγκεντρώσεις σε χλωρίδιο και σουλφίδιο είναι περισσότερες από 200mg/l , λόγω υπολειμμάτων από προϊόντα συντήρησης, μπορεί να έχει επιπτώσεις στα μεταλλικά μέρη και στα σημεία ενώσεων . Επιπλέον θα ήταν αναγκαίο να γίνεται προσθήκη περίπου 5% φρέσκο νερό /εβδομάδα και περιοδικά να αλλάζει όλο το νερό της πισίνας, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στα ιόντα.

Ανάστροφη πλύση φίλτρων (Backwash) Για τον καθαρισμό των φίλτρων απαιτείται ανάστροφη πλύση των φίλτρων (backwash), όταν το νερό κατά την είσοδο στα φίλτρα και κατά την έξοδο από τα φίλτρα έχει φτάσει από 10 σε 20psi (0,6 σε 1,3atm) .

Σημείωση : Ενδείξεις από μανόμετρα

Ηλεκτρόλυση άλατος Η ηλεκτρόλυση άλατος λειτουργεί ως φυσικό αντισηπτικό ,ευχάριστο στο δέρμα των κολυμβητών , φυσικό απολυμαντικό ,ασφαλές στην αποθήκευση χωρίς κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης (επειδή δεν υπάρχει αποθήκευση χλωρίου). Η δοσολογία άλατος είναι περίπου 5g/l με προσθήκη άλατος μόνο μια φορά το χρόνο .

Ανάλυση- Έλεγχος Νερού Επιβάλλεται καθημερινά να ελέγχεται η σωστή ισορροπία του νερού εξετάζοντας το χλώριο και το pH. Ελληνική νομοθεσία : όρια χλωρίου 0,5mg/l-1mg/l NSPF : όρια χλωρίου 2mg/l-4mg/l pH 7.2-7.8